Regulamin sklepu internetowego


1. Ogólne informacje.


1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.dodeko.pl jest firma:

POLAM Group Grzegorz Romanowicz
ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
 
tel. +48 68 888 00 13
tel. kom. +48 696 455 386
tel. kom. +48 666 992 408
fax: +48 68 387 02 09
e-mail: sklep@dodeko.pl

NIP PL9251272120 ,
REGON 081202232
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:
pod numerem 6926 prowadzony przez Urząd Miasta w Nowej Soli

Kod QR wpisu do CEIDG
zwana w dalszej części serwisu Sprzedającym, sklepem lub DoDeko.pl


1.2. Korzystanie z serwisu www.dodeko.pl odbywa się wyłącznie na zasadach określonych regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia wiąże się z zaznaczeniem opcji „zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności sklepu dodeko.pl i akceptuję postanowienia”

1.3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte gwarancją producenta.

1.4. Wygląd towarów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja techniczna produktów pochodzi od producentów. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach oraz zdjęciach nie ogranicza w żaden sposób praw konsumentów oraz kupującego do reklamowania produktów.

1.5. Oferta Sklepu może ulegać bieżącym zmianom w zakresie asortymentu, ilości oraz cen sprzedawanych produktów.

2. Zamówienie i sprzedaż.

2.1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy na odległość pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym.

2.2. Kupującym, Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym dodeko.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową,  gospodarczą lub Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do odpowiedniego Rejestru (EDG, KRS), która dokonuje zakupów w celu związanym z tą działalnością.

2.3. Zakupy w Sklepie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie wkładane i wyjmowane z Koszyka.

2.4. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie dodeko.pl, drogą elektroniczną e-mail, telefonicznie lub faxem. Aby móc kupować w Sklepie konieczne jest podanie prawdziwych danych na stronie Sklepu (proces logowania) lub przekazanie ich obsłudze Sklepu telefonicznie, e-mail, faxem.

2.5. Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni w roku.

2.6. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, dodeko.pl poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie, o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane i prosi o ponowne, prawidłowe złożenie zamówienia.

2.7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e- mail lub telefon z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.

2.8. Po złożeniu zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. Nie dokonanie przez Klienta płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie sprzedaży z wykluczeniem płatności zawartej w pkt. 3.4.1. (pobranie kurierskie).

2.9. Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w zależności od dostępności produktu podanego na stronie oraz sposobu dokonania płatności.

2.10. W przypadku, gdy produkt okaże się niedostępny lub częściowo niedostępny, zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:
- anulować całe zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy,
- anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu pieniędzy, w pozostałym zakresie podtrzymać zamówienie,
- podtrzymać całość zamówienia, jeśli towar będzie jeszcze dostępny, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.

2.11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą Sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. O fakcie wycofania zamówienia klient zostanie poinformowany przez sprzedającego.

2.12. Faktura VAT lub paragon fiskalny jest dołączony do zamówienia, ewentualnie na żądanie kupującego może zastać wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej w ciągu 3 dni od wysyłki towaru. Dopuszcza się wysyłanie faktury Vat na adres mailowy podany przez zamawiającego.

3. Koszty i płatności

3.1. Ceny oferowanych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz są jednakowe dla wszystkich Kupujących z zastrzeżeniem obowiązujących na stronie rabatów.

3.2. Koszt przesyłki towaru ustalany jest w oparciu o cenniki wskazanych Przewoźników i jest uzależniony od wielkości i ciężaru zamówionego towaru. O kosztach wysyłki zostaje kupujący poinformowany w czasie realizacji zamówienia.

3.3. Do każdego zamówienia wliczony jest koszt opakowania, który jest wliczony w koszt artykułu.

3.4. Klient może wybrać następujące formy płatności spośród oferowanych w sklepie:
3.4.1. Przy odbiorze: należność pobiera kurier.
3.4.2. Przelewem bankowym na konto sprzedającego (numer konta zawsze aktualny w zakładce Metody płatności).
3.4.3. Wpłata gotówkowa w siedzibie sklepu (przy odbiorze osobistym).
3.4.4. Przelew zwykły (pocztowy).

3.5. W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta (szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

4. Rabaty

4.1. Rabaty przydzielane są wyłącznie zarejestrowanym klientom. Aby skorzystać z programu rabatowego należy zarejestrować się i zalogować przed dokonaniem zakupów. Rabat jest przypisany do konta danego klienta. Brak jest możliwości przeniesienia uzyskanego rabatu na inną osobę.

5. Reklamacje i zwroty

5.1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest możliwe za pośrednictwem formularza do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Odnośnik na dole strony.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

5.2. Prawo, o którym mowa w 5.1, nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Kupującego lub indywidualnie dopasowanych według życzeń Kupującego. Na takie towary zostanie sporządzona odrębna umowa.

5.3. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura), oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze lub podać inny sposób zwrotu gotówki np. przekaz pocztowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz  zwrot kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni.

5.4. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

5.5  Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia przez Kupującego tej niezgodności po upływie 2 lat od dnia otrzymania przez Kupującego towar.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż zakupiony w Sklepie towar jest niezgodny z umową, Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, ale nie później niż w okresie wskazanym w ustawie. Niepoinformowanie Sklepu w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnień określonych w ustawie.

5.7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową może on żądać wymiany towaru na nowy, niewadliwy albo jego nieodpłatnej naprawy. Wybór należy do Kupującego.

5.8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Producenta.

5.9. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ukruszenia, zdarcie), oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i/lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

5.10. Przed dokonaniem reklamacji należy skontaktować się z Obsługą Sklepu e-mail lub telefonicznie i powiadomić o chęci zareklamowania produktu. Nabywca towaru jest zobowiązany przesłaćc mailem lub mms-em zdjęcia potwierdzające uszkodzenia lub ubytki. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep DoDeko.pl, w uzasadnionych przypadkach wysyła kuriera w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Kupującego terminie lub wysyła nowy towar bez odbioru towaru uszkodzonego.

5.11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu.

5.12. Koszty transportu związane z reklamowanym produktem ponosi DoDeko.pl tylko i wyłącznie, gdy transport został zamówiony oraz gdy reklamacja była uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.

5.13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Pismo o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane Kupującemu listem poleconym oraz e-mailem. W przypadku nieustosunkowania się przez Sklep do złożonej reklamacji w powyższym terminie uznaje się reklamację za rozpatrzoną pozytywnie.

5.14. Sklep może:
- reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego.
- odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji.

5.15. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może domagać się obniżenia cen  albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

5.16. Sposób opakowania wysyłanego towaru uzależniony jest od gabarytów i ciężaru zamówienia. Sklep każdorazowo dołoży wszelkiej staranności by przesyłka zapakowana była w bezpieczny sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia w transporcie.

5.17. W przypadku wysyłek firmą kurierską odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.

6. Polityka bezpieczeństwa

6.1. Składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie i przechowywanie swoich danych w bazie sklepu dodeko.pl

6.2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.3. Przekazane dane są poufne. Nie są widoczne dla innych Klientów Sklepu. Służą wyłącznie realizacji zamówienia Klienta i nie są przez Sklep udostępniane osobom trzecim, sprzedawane ani w żaden inny sposób przetwarzane.

6.4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych Sklepu.

6.5. Klient ma prawo wyboru czy chce otrzymywać od Sklepu na skrzynkę mailową powiadomienia o nowościach w Sklepie. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji nie stanowi spamu.

7. Zastrzeżenia

7.1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez dodeko.pl i jej partnerów biznesowych. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody dodeko.pl

7.2. Dodeko.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Dodeko.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

7.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.dodeko.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.dodeko.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy dodeko.pl, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Korzystanie ze sklepu dodeko.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw:
- z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Odnośnik na dole strony.
- z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
- z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego

Dokumenty do pobrania:
1.) Odstąpienie od umowy
Pobierz DOC.
Pobierz PDF

Contact Us